איך להקים עסק

מאמר זה מסביר כיצד להקים עסק בישראל ואיך לרשום אותו ברשויות המס כמו מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי. המאמר מפרט את סוגי העסקים הקיימים ומהם המאפיינים הייחודיים של כל אחד.

פתיחת עסק